Poslamaýan polatdan ýasalan klip DIN741 Qualityokary hilli OEM eksportçysy

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN741


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Kämahal U-bolt gysgyjy ýa-da U-bolt gysgyjy diýlip atlandyrylýan simli gysgyç, gözüň emele gelmegi üçin uzynlygyna ýa-da simli ýüpüň gysylmagy üçin ulanylýar.Bu armatura U-boltdan ybarat we iki sany hoz bilen berkidilen eýer bar.Adatça, simleriň arkanlaryny argaçyň uzynlygyna dogry berkitmek üçin iki ýa-da üç simli ýüp gysgyçlary sanawda zerur.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Satuw işgärlerimiz, stil we dizaýn işgärlerimiz, tehniki ekipa .ymyz, QC topary we paket işçi güýji bar.Her ulgam üçin berk gözegçilik proseduralary bar.Indi ýokary hilli önümleri we çözgütleri amatly bahadan, alyjylara satuwdan soňky hyzmatlary aňsatlyk bilen hödürläp biljekdigimize indi ynanýarys.We ajaýyp geljegi öndüreris.Baý önümçilik tejribesi, ýokary hilli önümleri we satuwdan soňky ajaýyp hyzmaty bilen bu kompaniýa gowy abraý gazandy we önümçilik seriýasynda ýöriteleşen meşhur kärhananyň birine öwrüldi.Siziň bilen işewür gatnaşyk gurmaga we özara bähbit gazanmaga tüýs ýürekden umyt edýäris.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň