Poslamaýan polatdan ýasalan hasaplaýjy özbaşdak buraw nurbady DIN7504P OEM eksportçysy

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN7504P


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Poslamaýan polatdan öz-özüni burawlamak üçin nurbatlar, bolt deşiklerine zerurlyk bolmazdan ulanylýan nurbatlaryň bir görnüşidir.Biz 316 SS Özbaşdak buraw nurbatlary we 304 nurbat ýaly dürli görnüşleri öňdebaryjy öndüriji we üpjün ediji.304 we 316 synplar, nurbat ýasamak üçin poslamaýan poladyň iň köp ulanylýan bahalarydyr.A2 we A4 öz-özi hereketlendiriji nurbatlar bar we 410 material könelmäge çydamly nurbatlar üçin hem ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Alyjylarymyzyň ähli talaplaryny ýerine ýetirmek üçin doly jogapkärçiligi öz üstüňize alyň;Müşderilerimiziň ösüşini marketing arkaly üznüksiz ösüşlere ýetmek;alyjylaryň iň soňky hemişelik hyzmatdaş hyzmatdaşyna öwrüliň we Hytaýyň Poslamaýan Polatdan iň arzan bahadan alyjylaryň gyzyklanmalaryny hasam artdyryň 316 A4 DIN7504 Countersunk Head Self buraw nurbatlary, durnukly we özara peýdaly kiçi telekeçilik gatnaşyklaryny kesgitlemek üçin dünýäniň çar künjeginden müşderileri doly garşylaýarys. bilelikde bilelikde uzak möhletli bolmak.

    Hytaýda buraw nurbatlary üçin iň arzan baha, SS316 Buraw nurbady, elmydama “Hil we hyzmat önümiň ömri” ýörelgesinde durýarys.Şu wagta çenli önümlerimiz berk hil gözegçiligi we ýokary derejeli hyzmatymyz bilen 20-den gowrak ýurda eksport edildi.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň