Poslamaýan polatdan giňeltmek Bolt DIN OEM eksportçysy

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giňeltmek, deşigiň diwarlaryna ýeňini giňeldip, örtülen konusy çekýän ýüplükli bolt bilen berkitmek arkaly döredilýär.
Nädip ulanmaly: Giňeldiş nurbadyny ýere ýa-da diwaryň deşigine salyň we giňeldiş boltunyň hozlaryny wilka bilen berkidiň.Bolt demir gaby gymyldamaýarka daşyna çykýar.Şeýlelik bilen, boltuň has uly kellesi demir gabygy giňelder we tutuş deşigi doldurar.Indi giňeltmek nurbatyny çykaryp bolmaýar.
Çitde, ogurlyk geçirmeýän gapylarda we penjirede, örtükli, kondisionerli berkitme, öý bezegi, in engineeringenerçilik we ş.m.
Hiç hili pos ýok, deformasiýa ýok, hapalanmaz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň