Poslamaýan polatdan ýasalan tekiz / paralel açar DIN6885 eksportçysy

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN6885


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Maşyn düwmeleri, şeýle hem, açar düwmeleri diýlip hem atlandyrylýar, şnurlary dişli, tigirli, birikdiriji, tigirli we şuňa meňzeş böleklere berkidiň.Maşyn açary miliň ujuna ýa-da açar düwmesine we bölek düwmesiniň ýerine gabat gelýär, şonuň üçin olar bilelikde aýlanýar.

Maşyn düwmeleriniň dürli görnüşleri bar.Paralel düwmeler gönüburçly bolup, uçlary inedördül (DIN-6885-A standart), tegelek (DIN-6885B standart) ýa-da inedördül we tegelek (DIN-6885-AB standart).Agaç düwmeleri ýarym tegelek ýa-da aşagy ýa-da radiusy aşagyndaky ýarym aý düwmeleri.Maşyn açary aksiýasy, bu uzyn bölekleri zerur ölçeg düwmelerine görüp, öz maşyn açarlaryňyzy ýasamaga mümkinçilik berýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bu şygary göz öňünde tutup, indi ODM Fabrik Hytaý 1/4 ″ -10 ″ Senagat poslamaýan polat 304 316 gasynlanan şlang şkaflary assambleýalary üçin iň tehnologiki taýdan innowasiýa, tygşytly we baha bäsdeşlik öndürijileriniň hataryna girdik. “Fitting” ýa-da “Flange ^” bilen, biziň korporasiýamyz dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler we telekeçiler bilen uzak möhletli we peýdaly kärhana hyzmatdaşlaryny ýola goýmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

    “OOur” kompaniýamyz, satuwdan öňki satuwdan başlap, satuwdan soňky hyzmat, önümiň ösüşinden başlap tehniki hyzmatyň güýjüne, önümiň ýokary öndürijiligine, amatly bahalara we ajaýyp hyzmatlara esaslanyp, tehniki hyzmatyň ulanylyşyna çenli ähli ugurlary hödürleýär, ösüşimizi dowam etdireris, ýokary hilli önümleri we çözgütleri we hyzmatlary hödürlemek, müşderilerimiz bilen dowamly hyzmatdaşlygy, umumy ösüşi we has gowy geljegi döretmek.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň