Poslamaýan polat gaznasy Bolt DIN529 eksportçysy

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN529


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Gämi boltlary enjamlary we şuňa meňzeş zatlary beton esaslara berkitmek üçin ulanylýan nurbatlardyr.
Adatça demirýollarda, awtoulag ýollarynda, elektrik kompaniýalarynda, zawodlarda, magdanlarda, köprülerde, diň kranlarynda, uly polat desgalarynda we uly binalarda ulanylýar.

Görnüşleri we ulanylyşy:
Gämi boltlaryny berkidilen labyr boltlaryna, hereketli labyr boltlaryna, labyr boltlaryna we birleşdirilen labyr boltlaryna bölmek mümkin.
1. Berkidilen labyr boltuna gysga labyr bolt hem diýilýär.Enjamlary güýçli titremesiz we täsir etmezden düzeltmek üçin binýat bilen guýulýar.
2. Göçürilýän labyr boltlary, uzyn labyr boltlary diýlip hem atlandyrylýar, iş wagtynda güýçli yrgyldy we täsirli agyr enjamlary we enjamlary düzeltmek üçin ulanylýan aýrylýan labyr boltlarynyň bir görnüşidir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Hakyky satuw bahalarymyzdan, ýokary hilli önümlerimizden we çözgütlerimizden we çalt eltilmegimizden hoşal boljakdygyňyza ynanýarys.Size hödürlemek we iň gowy hyzmatdaşyňyz bolmak üçin bize umyt baglap bilersiňiz diýip tüýs ýürekden umyt edýäris!Müşderiler tarapyndan hemişe makullanan we öwülýän çeýe, çalt täsirli hyzmatlarymyz we iň ýokary hilli gözegçilik standartymyz bilen önümlerimizi dünýäniň her bir sarp edijisine hödürlemek üçin buýsanýarys.

    Müşderi hyzmatyna uly üns berýäris we her bir müşderini gadyrlaýarys.Köp ýyl bäri bu pudakda güýçli abraýymyzy saklap gelýäris.Biz dogruçyl we müşderilerimiz bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmagyň üstünde işleýäris.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň