Poslamaýan polatdan ýasalan pop Rivet DIN7337 Doly aralyk üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN7337


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kör perçinler, aýratyn programma zerurlyklary üçin köp sanly artykmaçlygy döredip biler.
Beýleki berkidiji enjamlar bilen deňeşdirilende, kör perçinler we ýarym turbaly perçinler köp sanly deňsiz-taýsyz peýdalary üpjün edýär.
Kör we ýarym turbaly ýa-da gaty perçinleriň beýleki berkidijileri üpjün edýän käbir artykmaçlyklary, ýylylyk öndürip bolmaýar, örtülen komponentlerde ulanyp bolmaýar: gurnamagyň çaltlygy, gurallary arassalamak, tork problemalaryny ýok etmek we wagtyň geçmegi bilen gowşamaz .


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň