Poslamaýan polatdan ýasalan tegelek hoz DIN1804, DIN981 Qualityokary hilli OEM eksportçysy

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN1804, DIN981


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düwürtikli hozlara agyr gala hozy diýilýär.Galanyň hozy, halkanyň üstündäki galanyň üstündäki gurluşlar ýaly alty sany at, altynsow hozuň gurluşy ýaly, adaty hozlar bilen deňeşdirilende has galyň.Olar ýüplükli bölüminde burawlanan deşik boýunça burawlanan deşikli boltlar ýa-da taýaklar bilen ulanylýar.Soňra aýlanmagynyň öňüni almak üçin, oňa gysgyç çüýi goýulýar.

M12, m6, m8, m4, m10 we m5 ýaly dürli tegelek hoz ölçeglerini öndürýäris, bularyň hemmesi zerur tegelek hoz aýratynlyklaryna laýyk gelýär.1 / 4-20 tegelek hozy goşmak bilen, ähli tegelek hozuň ululyklary, tegelek hozuň ulanylyşyna laýyk tegelek hoz standartlaryna laýyk gelýändigine kepil geçýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň