Poslamaýan polatdan öz-özüne degirme nurbady DIN7982 Doly aralyk üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN7982


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poslamaýan polatdan öz-özüni kakýan nurbat öndürijiler, poslamaýan polatlaryň A2 we A4 derejelerinde öz-özi hereketlendiriji nurbatlary öndürýärler.Ss Self 12-iň öňdebaryjy öndürijisidiris
Bu materiallaryň ikisine-de nurbat degmek.410 martensit poslamaýan polatdan öndürilen arzan bahaly önümler hem bar.Poslamaýan polatdan öz-özüne degmek nurbatlary
Hex Head gurallar bilen aňsat sürmek üçin altyburç şekilli kellesi bilen ýasalýar.
Altyburçly kelle gurallar bilen sürlende has gowy tork güýjüni üpjün edýär.Poslamaýan
Polatdan öz-özüne degirme nurbatlary Pan kellesi, belli bir gurnama maksatlary üçin ulanylýan baş dizaýnlarynyň bir görnüşidir.Öz-özüňe degmek nurbatlarynyň aýratynlygy, bolt deşiklerine mätäç däldir.Olary tekiz ýere ýerleşdirip, poslamaýan polatdan ýasalan demir nurbatlar sürülende öz synag deşiklerini burawlap bolýar. Nurbatlaryň diametri 3,9 mm-den 6.3mm-e çenli, nurbatlaryň uzynlygy 12mm-den üýtgäp biler. 50 mm-e çenli.Poslamaýan polatdan öz-özüni kakmak üçin nurbatlar hem dürli örtükde bolup biler we
gutarýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň