Poslamaýan polatdan ýörite görnüşli çeňňek DIN OEM eksportçysy

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş
• Reňk: Kümüş material: Deňiz 304-nji poslamaýan polat Polatdan ýasalan, Poslama garşylyk, çydamly we ýeňil Deňiz we önümçilik goşundylary üçin ajaýyp Ölçegi: M4 / M6.

Düşündiriş:
- Material: Deňiz 304-nji derejeli poslamaýan polat
- Jaýlanan, Poslama garşylyk, Çydamly we ýeňil
- Köp deňiz we senagat önümleri üçin amatly


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň