Poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujy DIN434 OEM eksportçysy

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN434


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli kwadrat ýuwujy görnüşleri düzýäris.
Şol görnüşleriň käbiri:
Baglamak we bezemek ýaly gurluş agaç berkidiji programmalarda Wagon Boltlary bilen ulanmak üçin amatly M12 inedördül ýuwujylar.
Kwadrat plastinka ýuwujylaryň, tegelek ýuwujylardan has uly meýdany bar.Agaç bilen berkidilende has sürtülme döredýändigi sebäpli, bu ýuwujy görnüş seýsmiki goşundylar üçin kesgitlenýär.Olar köplenç agaç gurluşygynda bolýar.
Üçek kontaktlary üçin kwadrat gulp ýuwujy enjamy web sahypamyzdaky enjamlar kategoriýasynda tapyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň