Poslamaýan polatdan göni Pin DIN7 Hytaýyň öňdebaryjy üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN7


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Göni çeňňeklerde Hinge, dübeller, oklar, şahlar, rotor şkaflary, pyçaklar, pyçaklar, pistonlar, çybyklar, iňňeler, pyçaklar we ş.m. görnüşinde dürli goşundylar bolup biler.
Günde takmynan 2,0 lýuks bölek öndürýäris, önümlerimiz dürli in engineeringenerçilik pudaklarynda ulanylýar.

Ölçegler we amallar
Diametri: - 0,4mm.10.0 mm çenli.
Uzynlygy: - 3.0mm - 3000mm.
Amal: - Taper, Radius, Groove, Slot, Turning, Chamfer,
Dykma, sapak we ş.m. ýerine ýetirilip bilner
Material: - AISI 201, 202, 301, 302, 303, 304, 316, 430, Gara we Gara


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Biziň firmamyz, “Poslamaýan polatdan ýasalan polat Dowel rulon silindr çigidini” arzanladyş lomaý satuwy üçin “Hil siziň kompaniýaňyzyň durmuşy, statusy onuň jany bolar” esasy ýörelgesine eýerýär, biz siziň bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin öňünden gözleýäris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagy ýatdan çykarmaň.

    Ilkinji derejeli önümler we çözgütler, ajaýyp hyzmat, çalt eltip bermek we iň oňat baha bilen arzanladylan lomaý Hytaý Hytaý Diş Dowel Pinsleri, Kesilen Pin, indi daşary ýurtly müşderileriň ýokary öwgüsini gazandyk.Önümlerimiz Afrika, Eastakyn Gündogara, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki sebitlere eksport edildi.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň