Poslamaýan Polat Bileleşigi Nut DIN6334 Doly aralyk üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN6334


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jübütleşýän hozlar, ýüplükli çybyklara, turbalara we beýleki sapakly böleklere, käwagt dürli ululykdaky böleklere goşulýan içerki ýüplüklerdir.Dünýädäki müşderilere “Nuts and Bolts Coupling” -iň iň uly üpjün edijilerinden biri.

Ölçeglerde M3-den M100-e çenli we 1-den 90,000-e çenli aralykdaky dürli görnüşli birleşýän hoz görnüşlerini dizaýn edýäris.Ygtybarly gurluşyk, poslama garşylyk, ýokary dartyş güýji we has uzak hyzmat ediş möhleti ýaly aýratyn aýratynlyklary sebäpli, bazarda jübütleşýän hozlary azaltmak we Hex Coupling Nut gaty isleg bildirilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň